Haberler

KAMU KURUMLARI VE 50 den AZ ÇALIŞANI BULUNAN ve AZ TEHLİKELİ GRUPTA YERALAN İŞYERLERİNDE İSG HİZMETLERİ 01.07.2017 TARİHİNE ERTELENDİ.
Resmi Gazetenin 07.09.2016 tarihli 29824 numaralı sayısında yayınlanan "6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 71.maddesi ile,KAMU KURUMLARI VE 50 den AZ ÇALIŞANI BULUNAN ve AZ TEHLİKELİ GRUPTA YERALAN İŞYERLERİNDE İSG HİZMETLERİ 01.07.2017 TARİHİNE ERTELENDİ.





http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907.htm

Haber Tarihi :7.09.2016